Odesláním životopisu berete na vědomí, že společnost SYSCAE s.r.o. se sídlem Jeseniova 2829/30, Praha - Žižkov, PSČ 130 00 IČO: 60711612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35996, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl/a v rámci výběrového řízení a ve svém životopisu, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, získané vzdělání, současný stav na trhu práce, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, fotografie, a případné další údaje obsažené ve Vašem životopise nebo jinak poskytnuté Společnosti (dále jen „Osobní údaje“).

Souhlasíte se zpracováním Osobních údajů pro účely případných budoucích náborových řízení, včetně kontaktování ohledně pracovních nabídek na jiné vhodné pozice ve Společnosti. Souhlasíte s tím, aby Vám Společnost zasílala informace o nabídce volných pracovních míst v rámci Společnosti, které odpovídají Vašemu profilu, a to prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, telefonicky nebo i jinak, prostřednictvím všech kontaktních údajů, které jste Společnosti poskytl/a. Údaje poskytujete dobrovolně, a to na dobu tří let.

Prohlašujete, že jste si vědom/a svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování svých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž berete na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Informacích o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“), zveřejněných na webu http://www.syscae.cz. Svá práva můžete uplatnit zasláním žádosti způsobem v těchto Informacích vymezeným.

Máte dotaz?

Jsme zde pro vás a těšíme se na nové výzvy! V případě dotazů nám napište anebo zavolejte na +420 225 308 111.

*
*
Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
Syscae